Logo-ThePopUpClassroom
Logo-ThePopUpClassroomMobile
HeroBW

Bookwidgets partnersessie

Digitaliseer doordacht door BookWidgets schoolbreed in te zetten

In deze workshop leer je hoe je voor BookWidgets een breder draagvlak kan creëren binnen jouw school. 

 

Je leert hoe je een sterk BookWidgets-beleid kan uitwerken over deze 4 gebieden:

 

  1. Content-creatie en gebruik stimuleren
  2. Deelcultuur promoten
  3. Verbeter-beleid uitwerken
  4. Regels en organisatie stroomlijnen

Door een breder draagvlak te creëren wordt BookWidgets optimaal ingezet in jouw school of scholengroep. 

 

Doelgroep:

Ict-coördinatoren & leerkrachten die een voortrekkersrol innemen omtrent de digitalisering binnen hun school en de adoptie van BookWidgets.

Enkele reviews van Bookwidgets partnersessie

Planning workshop: Bookwidgets partnersessie

Datum

Locatie

Startuur

Einduur

Aantal plaatsen

Inschrijven

Vrijdag namiddag 11/10/2024

Grand Bazar Antwerpen

13:00

16:00

17 plaatsen beschikbaar

Datum: Vrijdag namiddag 11/10/2024

Locatie: Grand Bazar Antwerpen

Startuur: 13:00

Einduur: 16:00

17 plaatsen beschikbaar